Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

VodicDa bi građani Crne Gore, kao potencijalni počinioci i/ili žrtve djela diskriminacije stekli svijest o društvenoj i konkretnoj opasnosti koje ona sa sobom nosi i naučili kako se boriti protiv nje, nužno je da usvoje što potpunija znanja o diskriminaciji, njenim uzrocima i posljedicama. Oslanjajući se na konkretne primjere iz prakse, Vodič koji je pred Vama pruža konkretna znanja i smjernice kako se izboriti i spriječiti diskriminatorsko postupanje. 
 
 
Vodič je dostupan na crnogorskom i albanskom jeziku. 

ECHRCJCentar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u partnerstvu sa Centrom za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i AIRE Centrom iz Londona organizovao je 28 - 30. novembra 2012. godine dvodnevnu radionicu pod nazivom "Evropska konvencija o ljudskim pravima i krivično pravosuđe", uz podršku Ambasade SAD-a u Podgorici, Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Ambasade Velike Britanije u Podgorici.


Medijske Slobode besicU organizaciji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Misije OEBS-a u Crnoj Gori, održana je prezentacija rezultata istraživanja "Stavovi građana o medijskim slobodama u Crnoj Gori". Istraživanje je sprovedeno u julu 2012. godine uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori. Prezentacija je okupila više od 40 predstavnika medija, državnih institucija, diplomatskog kora i međunarodnih organizacija. Izvještaj sa ključnim nalazima istraživanja stanja u oblasti medijskih sloboda u Crnoj Gori možete preuzeti ovdje.


 

justicemonitoringU organizaciji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i AIRE Centra iz Londona, u hotelu "Ramada" u Podgorici, održana je konferencija povodom predstavljanja Finalnog izvještaja o monitoringu krivičnih suđenja. Izvještaj predstavlja ključni rezultat projekta "Monitoring pravosudnog sistema Crne Gore" koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a koji ima za cilj da doprinese izgradnji odgovornog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori koje će biti u stanju da odgovori na potrebe građana.