Vladavina prava

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje prijedloge zakona i prijedloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


 

oebs-PRISTINAViše od 25 predstavnika civilnog društva iz jugo-istočne Evrope okupili su se 15. i 16. jula 2013. godine na OEBS-ovoj konferenciji u Prištini kako bi razmijenili najbolja iskustva u nadzoru opština i učešću u lokalnim procesima odlučivanja. CEDEM je na ovom skupu predstavljao Elvis Beriša, asistent na projektu PGF Crna Gora.


taiexPredstavnica CEDEM-a, Marija Vuksanović susrela se danas sa predstavnicima TAIEX misije u Crnoj Gori, koja je organizovana od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, sa ciljem procjene potreba u oblasti proširenog oduzimanja imovinske koristi stečene izvršenjem krivičnih djela.

 

 


dodjeladiplJuče je u CEDEM-ovim prostorijama održano svečano uručivanje diploma polaznicima/ama prve generacije Škole roda i reforme sektora bezbjednosti. Njih 21 uspješno je završilo obuku. Projekat je podržan od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.