Socijalna inkluzija

Socijalna inkluzija je proces koji omogućava da oni koji su u riziku od siromaštva i društvene isključenosti, dobiju mogućnost i sredstva koja su potrebna za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, ali i dostizanju životnog standarda i blagostanja, koji se smatraju prihvatljivim u društvu u kojem žive. Socijalna inkluzija osigurava veće učešće građana u donošenju odluka, što utiče na njihove živote i ostvarenje osnovnih prava.

CEDEM je u oktobru 2011. godine izabran za Nacionalnog partnera Instituta za otvoreno društvo (OSI) iz Budimpešte, za implementaciju projekta "PGF Crna Gora", koji ima za cilj da ojača kapacitete romskih NVO i pripadnika RAE zajednice za pisanje prijedloga projekata i upravljanje projektnim ciklusom, sa posebnim akcentom na projektima finansiranim od strane Evropske unije. Takođe, realizovan je i projekat inkluzije RAE populacije u tri crnogorske opštine. Cilj ovog projekta je unapređenje ekonomskog položaja i uslova života za ciljnu populaciju, kroz aktivno zapošljavanje i unapređenje infrastrukturnih kapaciteta u romskim naseljima.


 

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) sprovodi projekat “Zajedno za afirmaciju multikulturalizma i ravnopravnosti!”, koji je finansijski podržalo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava. U okviru ovog projekta, održala se dvodnevna škola „Multikulturalizam u Crnoj Gori: Prilike i izazovi“ 24. i 25. juna 2019. godine u hotelu Four Points by Sheraton, u Kolašinu.Cilj ovog projekta je doprinošenje većem poštovanju prava pripadnika manjinskih naroda i podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti multikulturalizma, pružanjem praktičnog i teorijskog znanja o antidiskriminacionom zakonodavstvu i omogućavanju ravnopravosti pripadnika manjinskih grupa sa drugim licima kroz razvoj javnih politika, te podsticanjem razvijanja koherentnije i djelotvornije politike ravnopravnosti kroz jačanje svijesti o multikulturalizmu, važnosti prihvatanja i poštovanja drugih kultura, kao i razvijanje duha međuetničke tolerancije kod crnogorskih građana.

 

Škola je bila namijenjena mladim kadrovima u pravosuđu, akterima civilnog društva, predstavnicima savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, te predstavnicima političkih partija.

Prvog dana Škole predavanja je održao mr Siniša Bjeković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, i učesnici su imali prilike da se upoznaju sa univerzalnim i regionalnim pravnim standardi u zaštiti od diskriminacije, crnogorskim pravnim poretkom i specifičnošću zaštite od diskriminacije. Posebna pažnja prvog dana bila je posvećena postupcima zaštite od diskriminacije i pravima pripadnika manjinsih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica kroz usporedbu prava i prakse.

Mr Almedina Vukić, UNDP konsultant i bivša saradnica u nastavi Fakulteta političkih nauka,  je tokom drugog dana škole govorila o multikulturalnosti i očuvanje raznolikosti u Crnoj Gori, te proučavanje kulturne globalizacije i njoj srodnih pojava, njihovog razvoja, karakteristika i implikacija na kulturnu raznovrsnost.Na kraju škole učesnici su stekli znanja o djelovanja Evropske unije i međunarodnih organizacija u oblasti kulturne politike prema rastućem stepenu kulturne globalizacije, te potrebi da se zaštiti raznovrsnost kulturnih izraza.

Na kraju, dodijeljene su sertifikati za učešće na dvodnevnoj školi.


 

U okviru gorepomenutog projekta, CEDEM je realizovao veliki borj aktivnosti. Naime, Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) je prezentovao rezultate istraživanja "Obrasci diskriminacije u Crnoj Gori" u srijedu, 26. maja 2017. godine u hotelu Hilton, u Podgorici. Istraživanje je realizovano u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i institucijom Ombudsmana, u okviru projekta „Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori“ (PREDIM), kojeg finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope, a za realizaciju je zadužen Savjet Evrope.

Rezultate istraživanja su predstavili Miloš Bešić, glavni CEDEM-ov metodolog i Milena Bešić, direktorica CEDEM-a.

CEDEM je u periodu od 29. do 31. avgusta u Kolašinu održao obuku usmjerenu na istraživačke vještine zaposlenih u instituciji Ombudsmana. Cilj obuke je podizanje istraživačkih kapaciteta za potrebe javnih politika.
Obuka je realizovana u saradnji sa institucijom Ombudsmana, u okviru projekta „Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori“ (PREDIM), kojeg finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope, a za realizaciju je zadužen Savjet Evrope.

Centar za demokratiju i ljudska prava, u saradnji sa Savjetom Evrope, sprovodi projekat „Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori – PREDIM“, finansiran od strane Evropske unije.
U okviru oktobru 2017. godine,  projekta održana je obuka “Jačanje kapaciteta u istraživačkim vještinama”. Obuku je vodio prof. dr Miloš Bešić, metodolog.

Obuka su pohađali predstavnici Ministartva pravde, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija i institucije Ombudsmana Crne Gore.

Obuka je imala za cilj jačanje kapaciteta u istraživačkim vještinama. Obuka je doprinijela da učesnici razumiju proces istraživanja, kao i da analiziraju i interpretiraju podatke dobijene putem tog procesa. Obukom su obuhvaćeni praktični primjeri u različitim područjima istraživanja javnih politika, sa posebnim akcentom na dizajn evaluacije istraživanja, imajući u vidu njihov svakodnevni posao.

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) je u martu 2018. Godine objavio drugo istraživanje “Oblici, obrasci i stepen diskriminacije u Crnoj Gori - trendovi i analiza” u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i institucijom Ombudsmana, u okviru projekta „Podrška nacionalnim institucijama u prevenciji diskriminacije u Crnoj Gori“ (PREDIM), kojeg finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope, a za realizaciju je zadužen Savjet Evrope.

 

predimhhh