Ljudska prava

482366494

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svakom pripadaju sva prava i slobode, bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje kože, pola/roda, jezika, religije, političkog i/ili svakog drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovine, rođenja ili drugih svojstava.

U ovoj oblasti CEDEM djeluje od osnivanja 1999. godine, organizovanjem mnogih treninga, seminara i radionica, u namjeri da osnaži poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori (namijenjenih) prema svim akterima crnogorskog društva: predstavicima javne uprave, civilnog društva, studentima itd. CEDEM je uradio i Prvi nacrt Zakona o borbi protiv diskriminacije 2005. godine, posle čega su uslijedili mnogi edukativni programi u ovoj oblasti.

 

Seminar za crnogorske sudije, tužioce i advokate u vezi sa »Evropskom konvencijom o ljudskim pravima« organizovan je od strane Savjeta Evrope, AIRE (Advice on Individual Rights in Europe) Centra iz Londona, Centra za obuku sudija Republike Crne Gore i CEDEM-a.
Na seminaru se govorilo o različitim aspektima gore navedenog prava u vezi sa EKLJP i domacim zakonima i praksom.
Projekat je podržan od Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije, Vestminsterske fondacije za demokratiju, Savjeta Evrope, Evropske agencije za rekonstrukciju, Instituta za otvoreno društvo i Konrad Adenauer fondacije.


Predstavnici CEDEM-a, mr Nenad Koprivica i Marija Živkovic, ucestvovali su na seminaru koji su organizovali Albanski Centar za ljudska prava i Balkanska mreža za ljudska prava . Konferenciji su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija iz okruženja koje se bave pitanjima ljudskih prava. U diskusiji su razmijenjena regionalna iskustva i dogovorena buduca saradnja. U sklopu programa organizovana je i posjeta jednoj od osnovnih škola u kojoj se, u okviru pilot projekta, predaje predmet Ljudska prava.


Predstavnici CEDEM-a, mr Nenad Koprivica i Marija Živkovic, ucestvovali su na seminaru koji su organizovali Albanski Centar za ljudska prava i Balkanska mreža za ljudska prava . Konferenciji su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija iz okruženja koje se bave pitanjima ljudskih prava. U diskusiji su razmijenjena regionalna iskustva i dogovorena buduca saradnja. U sklopu programa organizovana je i posjeta jednoj od osnovnih škola u kojoj se, u okviru pilot projekta, predaje predmet Ljudska prava.


Seminar za crnogorske sudije, tužioce i advokate u vezi sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima organizovan je od strane Savjeta Evrope, AIRE (Advice on Individual Rights in Europe) Centra iz Londona, Centra za obuku sudija Republike Crne Gore i CEDEM-a.
Na seminaru se govorilo o obavezama koje je država preuzela u vezi se pravom na život i zabranom mučenja a koji su garantovani Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.
Projekat je podržan od Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije, Vestministerske fondacije za demokratiju i Savjeta Evrope.


Seminar za crnogorske sudije, tužioce, advokate kao i predstavnike civilnog društva, na temu ”Ostvarivanje ljudskih prava pred pravosudnim institucijama u Crnoj Gori” u organizaciji CEDEM-a. Projekat je realizovan uz podršku Fondacije Konrad Adenauer i Fondacije Institut za otvoreno društvo.


U organizaciji CEDEM-a, uz podršku Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava održan okrugli sto na temu: MODEL VODIČA PROTIV DISKRIMINACIJE.
Učesnici na okruglom stolu: predstavnici nevladinih organizacija, ministarstava, osnovnih sudova, advokatskih kancelarija i Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.