Ljudska prava

482366494

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svakom pripadaju sva prava i slobode, bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje kože, pola/roda, jezika, religije, političkog i/ili svakog drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovine, rođenja ili drugih svojstava.

U ovoj oblasti CEDEM djeluje od osnivanja 1999. godine, organizovanjem mnogih treninga, seminara i radionica, u namjeri da osnaži poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori (namijenjenih) prema svim akterima crnogorskog društva: predstavicima javne uprave, civilnog društva, studentima itd. CEDEM je uradio i Prvi nacrt Zakona o borbi protiv diskriminacije 2005. godine, posle čega su uslijedili mnogi edukativni programi u ovoj oblasti.

 

Seminar za crnogorske sudije, tužioce, advokate kao i predstavnike civilnog društva, na temu ”Ostvarivanje ljudskih prava pred pravosudnim institucijama u Crnoj Gori” u organizaciji CEDEM-a. Projekat je realizovan uz podršku Fondacije Konrad Adenauer i Fondacije Institut za otvoreno društvo.


U organizaciji CEDEM-a, uz podršku Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava održan okrugli sto na temu: MODEL VODIČA PROTIV DISKRIMINACIJE.
Učesnici na okruglom stolu: predstavnici nevladinih organizacija, ministarstava, osnovnih sudova, advokatskih kancelarija i Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.


Seminar namijenjen mladim kadrovima koji su zaposleni u sudovima, advokaturi i tužilaštvu. Istaknuti crnogorski pravnici, sudije Vrhovnog suda Julka Badnjar, Vesna Begović, Radule Kojović i Petar Stojanović, zamjenik Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore Veselin Vučković, koordinator Centra za ljudska prava Siniša Bjeković, kao i predstavnik OEBS-a Aleksa Ivanović, upoznali su pripravnike i strucne saradnike sa znacajem i načinima implementacije medunarodnih standarda o ljudskim pravima i slobodama. Seminar je realizovan uz podršku Balkan Trust- a for Democracy.


Seminar za crnogorske sudije, tužioce, advokate i predstavnike medija na temu: Sloboda izražavanja, pravo na privatnost i pravo na pravicno sudenje prema Evropskoj Konvenciji o ljudskim pravima, organizovan je od strane CEDEM-a, AIRE Centra iz Londona i OEBS-a, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije i Vestminsterske fondacije za demokratiju
Predavači na seminaru su bili: Boyko Boev - Pravni službenik Clan 19, London; Prof. dr Vladimir Vodinelić - Pravni fakultet, Beograd; Nuala Mole - AIRE Centre, London i Siniša Bjeković- Centar za manjinska prava, Podgorica.


Seminar namijenjen mladim kadrovima koji su zaposleni u sudovima, advokaturi i tužilaštvu. Istaknuti crnogorski pravnici, sudije Vrhovnog suda Julka Badnjar, Vesna Begovic, Radule Kojovic i Petar Stojanovic, predsjednik Osnovnog suda u Podgorici Zoran Pažin, koordinator Centra za ljudska prava Siniša Bjekovic, kao i predstavnik OEBS-a Aleksa Ivanovic, upoznali su pripravnike i strucne saradnike sa znacajem i nacinima implementacije medunarodnih standarda o ljudskim pravima i slobodama. Seminar je realizovan uz podršku Balkan Trust-a for Democracy.


Seminar namijenjen sudijama, tužiocima, advokatima, predstavnicima državnih institucija i nevladinih organizacija, na temu Zabrana mucenja i nezakonitog lišavanja slobode prema Evropskoj Konvenciji o ljudskim pravima, organizovan od strane CEDEM-a uz podršku Ambasade SAD, kancelarije OSCE-a, AIRE Centra iz Londona i Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije.
Predavaci na seminaru su bili: Ricard Tomas – advokat, Doughty Street Chambers; Dr Radomir Prelevic, advokat; Nuala Mole, direktor AIRE Centra, London; Željko Tomovic, savjetnik Ministra pravde; Prof. dr Milan Škulic, Pravni fakultet u Beogradu.