Ljudska prava

482366494

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svakom pripadaju sva prava i slobode, bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje kože, pola/roda, jezika, religije, političkog i/ili svakog drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovine, rođenja ili drugih svojstava.

U ovoj oblasti CEDEM djeluje od osnivanja 1999. godine, organizovanjem mnogih treninga, seminara i radionica, u namjeri da osnaži poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori (namijenjenih) prema svim akterima crnogorskog društva: predstavicima javne uprave, civilnog društva, studentima itd. CEDEM je uradio i Prvi nacrt Zakona o borbi protiv diskriminacije 2005. godine, posle čega su uslijedili mnogi edukativni programi u ovoj oblasti.

 

CEDEMPartneri u projektu PGF Crna Gora objavljuju poziv svim zainteresovanim organizacijama kojima je potrebna podrška u pripremi predloga projekata za konkurs koji je objavio Fond za aktivno građanstvo – FAKT. Naime, FAKT, kroz program malih grantova Američke ambasade, pokreće PROGRAM PODRŠKE DRUŠTVENOJ UKLJUČENOSTI DJECE POGOĐENE SIROMAŠTVOM


Clan8U saradnji sa AIRE Centrom iz Londona, CEDEM je pripremio priručnik o odabranoj praksi Evropskog suda za ljudska prava u predmetima koji se tiču prava na porodični život. Priručnik je nastao sa ciljem da pravnicima praktičarima približi praksu Suda u Strazburu u predmetima koji se odnose na član 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.


dodjeladiplJuče je u CEDEM-ovim prostorijama održano svečano uručivanje diploma polaznicima/ama prve generacije Škole roda i reforme sektora bezbjednosti. Njih 21 uspješno je završilo obuku. Projekat je podržan od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.