Ljudska prava

482366494

Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svakom pripadaju sva prava i slobode, bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje kože, pola/roda, jezika, religije, političkog i/ili svakog drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovine, rođenja ili drugih svojstava.

U ovoj oblasti CEDEM djeluje od osnivanja 1999. godine, organizovanjem mnogih treninga, seminara i radionica, u namjeri da osnaži poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori (namijenjenih) prema svim akterima crnogorskog društva: predstavicima javne uprave, civilnog društva, studentima itd. CEDEM je uradio i Prvi nacrt Zakona o borbi protiv diskriminacije 2005. godine, posle čega su uslijedili mnogi edukativni programi u ovoj oblasti.

 

BritMJBritanski Ministar pravde i građanskih sloboda, g. Simon Hughes, sastao se juče sa predstavnicima civilnog sektora i međunarodnih organizacija u Crnoj Gori. Na sastanku koji je održan  u prostorijama Britanske ambasade u Podgorice, bilo je riječi o ključnim pomacima i izazovima u sprovođenju reforme pravosuđa i implementaciji akcionih planova za poglavlja 23 i 24.