folder.png NVO akcija Broj fajlova: 4
 
pdf.png Identifikacija praksi i obrazaca diskiminacije lica sa invaliditetom

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2019-03-26
1.1 MB
207
pdf.png Izvještaj_ Istraživanje stavova srednjoškolaca/ki

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-12-17
2.58 MB
253
pdf.png Analitički_izvještaj_ stavovi_srednjoškolaca/ki

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-12-17
728.94 KB
226
pdf.png Obrasci korupcije - Crna Gora 2017_rezultati istraživanja

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2018-01-11
971.45 KB
274
pdf.png Dječje prosjačenje u Crnoj Gori - ključni nalazi i preporuke

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2017-11-14
840.16 KB
523
pdf.png Obrasci_diskriminacije_analiticki_izvjestaj

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2017-07-04
492.8 KB
463
pdf.png Obrasci_diskriminacije_finalni_izvjestaj

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2017-07-04
1.24 MB
418
pdf.png Analiza partijskih narativa

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2016-10-13
985.43 KB
496
pdf.png PASOS istrazivanje: Povjerenje u institucije (obavještenje za javnost), 2016.

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2016-05-26
1.21 MB
953
pdf.png cedem_decembar04

Preuzmi

Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
2016-03-11
1.54 MB
606