Evroatlanske integracije

Evropska integracija Zapadnog Balkana ostaje jedan od posljednjih izazova izgradnje demokratske i ujedinjene Evrope. Perspektive integracija u EU i u NATO - moćan su pokretač reformi, ekonomskog prosperiteta i vladavine prava. One znače učešće za stolom evropskog odlučivanja i garanciju bezbjednosti.

CEDEM je prepoznat kao organizacija koja promoviše evroatlantske vrijednosti. Jedna od aktivnosti u tom smislu jeste pisanje prijedloga praktične politike i sažetka prijedloga praktične politike (kroz Policy Papere) (pod nazivom) u vezi sa NATO integracijom Crne Gore. Takođe, već više godina, CEDEM u saradnji sa njemačkom fondacijom Konrad Adenauer i francuskom Robert Schuman, organizuje regionalne konferencije na temu Evropska integracija Zapadnog Balkana – ograničenja i izazovi, kojoj prisustvuju visoki zvaničnici, predstavnici međunarodnih organizacija i diplomatskog kora, kao i akademske zajednice, civilnog sektora i medija. Predstavnici CEDEM-a su često i organizatori i učesnici brojnih okruglih stolova, prezentacija i javnih debata na ovu temu. Kroz ovaj program CEDEM uspješno realizuje i edukativni ciklus o EU, namijenjen najboljim studentima društvenih fakulteta.


 

U organizaciji CEDEM-a i njemačke fondacije Konrad Adenauer održan je seminar na temu: Crna Gora u procesu evropskih i evroatlantskih integracija.

Predavači na skupu su bili: Alberto Cammarata, predstavnik Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori; prof. dr Gordana Đurović, Ekonomski fakultet, Podgorica; NJ.E. Vladimir Gasparič, Ambasador Republike Slovenije u Crnoj Gori i pukovnik dr Mehmedin Tahirović.

Učesnici na seminaru su bili studenti Pravnog, Ekonomskog, Fakulteta Poltičkih nauka iz Podgorice i stipendisti fondacije Konrad Adenauer.


U organizaciji Grupe 484 iz Beograda i Beogradskog fonda za političku izuzetnost, a u okviru projekta „Zagovaranje za politike „priliva mozgova“ sa ciljem reintegracije visokokvalifikovanih povratnika” i uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju, u Beogradu je održana regionalna konferencija „Povratak visokokvalifikovanih stručnjaka na Zapadni Balkan – priliv znanja ili ponovni gubitak“.

Osnovni cilj konferencije je bio razmjena iskustava između predstavnika državnih organa, civilnog društva, akademske zajednice i visokokvalifikovanih migranata o politikama privlačenja i povratka visoko kvalifikovanih ljudi porijeklom sa prostora Zapadnog Balkana kao i njihovom uključivanju u sveukupne društvene tokove u državama ovog regiona.

Marija Cimbaljević, rukovodilac projekta za Crnu Goru, i Radomir Sekulović, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, su predstavili situaciju u Crnoj Gori kada je u pitanju reintegracija visokokvalifikovanih povratnika.

Konferenciji je prisustvovao i Ministar prosvete Srbije Žarko Obradović, koji je, obraćajući se učesnicima konferencije rekao da nije samo na tom ministarstvu da radi na povratku stručnjaka već je to posao cijele države i naglasio da iz budžeta treba više da se izdvaja na obrazovanje i naučno-istraživačke radove, ali je naglasio i da domaća privreda još nema dovoljno kapaciteta da prihvati visokostručne kadrove, njihova znanja i iskustva.

"Takođe, strane kompanije koje ulažu u našu privredu nemaju, ili ne bar u dovoljnoj meri, interes da razvijaju domaći naučno-istraživački rad i potencijal", rekao je Obradović. Istaknuto je da je u povratku visokokvalifikovanih kadrova neophodno ostvarivanje regionalne saradnje zemalja Zapadnog Balkana u oblasti istraživačkog razvoja i da to ujedno predstavlja najefikasniji mehanizam integrisanja prostora jugoistočne Evrope u evropski naučno istraživački prostor.

Predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Liht predložila je da se pri vladi Srbije oformi institucija koja će se isključivo baviti povratkom visokokvalifikovanih stručnjaka i istakla da takve institucije postoje u okruženju navodeći kao primjer Albaniju i Makedoniju.

Liht je dodala da te stručnjake treba podstaći da učestvuju u projektima koji su značajni za Srbiju i da će na taj način biti ojačana evropska perspektiva Srbije.

Učesnicima konferencije se obratio i svetski priznati genetičar Miodrag Stojković koji je u Leskovcu otvorio bolnicu za liječenje steriliteta. Stojković je poručio da se nije pokajao što se vratio u Srbiju, ali je istovremeno uputio kritike na račun brojnih stručnjaka u Srbiji koji su zaposleni na fakultetima, a u poslednjim decenijama nisu izdali nijedan naučni rad.

Učesnici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije na konferenciji su prezentovali postojeće državne politike koje podstiču saradnju sa visokokvalifikovanom dijasporom kao i njen povratak, rezultate istraživanja uslova za povratak visokokvalifikovanih osoba, a predstavljeni su i primjeri dobrih praksi u zemljama regiona, a sve sa ciljem formulisanja adekvatnih preporuka za unapređenje postojećih politika i prakse u zemljama Zapadnog Balkana.


Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, organizovao je Okrugli sto u okviru regionalnog projekta „Zastupanje politika ‘priliva mozgova’ usmjerenih na reintegraciju visokvalifikovanih povratnika u zemljama Zapadnog Balkana“. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Vlade Crne Gore, Univerziteta Crne Gore, biznis sektora, međunarodnih i nevladinih organizacija. Projekat je podržan od strane Balkanskog fonda za demokratiju (BTD).


Predstavljamo CEDEM-ov Policy Brief o evro-atlantskim integracijama Crne Gore, koji je realizovan uz podrsku Instituta za otvoreno drustvo iz Budimpeste.