Evroatlanske integracije

Evropska integracija Zapadnog Balkana ostaje jedan od posljednjih izazova izgradnje demokratske i ujedinjene Evrope. Perspektive integracija u EU i u NATO - moćan su pokretač reformi, ekonomskog prosperiteta i vladavine prava. One znače učešće za stolom evropskog odlučivanja i garanciju bezbjednosti.

CEDEM je prepoznat kao organizacija koja promoviše evroatlantske vrijednosti. Jedna od aktivnosti u tom smislu jeste pisanje prijedloga praktične politike i sažetka prijedloga praktične politike (kroz Policy Papere) (pod nazivom) u vezi sa NATO integracijom Crne Gore. Takođe, već više godina, CEDEM u saradnji sa njemačkom fondacijom Konrad Adenauer i francuskom Robert Schuman, organizuje regionalne konferencije na temu Evropska integracija Zapadnog Balkana – ograničenja i izazovi, kojoj prisustvuju visoki zvaničnici, predstavnici međunarodnih organizacija i diplomatskog kora, kao i akademske zajednice, civilnog sektora i medija. Predstavnici CEDEM-a su često i organizatori i učesnici brojnih okruglih stolova, prezentacija i javnih debata na ovu temu. Kroz ovaj program CEDEM uspješno realizuje i edukativni ciklus o EU, namijenjen najboljim studentima društvenih fakulteta.


 

U organizaciji EUCLID mreže iz Londona i CEDEM-a odr žan dvodnevni trening za predstavnike civilnog sektora na temu apliciranja za EU fondove i mogucnosti NVO-a da osnuju preduzeca, kao i konferencija na temu: Jacanje kapaciteta civilnog sektora u Crnoj Gori.

Kroz interaktivna predavanja ucesnici na treningu bili su u prilici da steknu nova znanja o nacinu apliciranja za EU fondove, kao i o tome kako da svoju organizaciju ucine finansijski održivom u situaciji kada se smanjuje broj inostranih donatora. Konferencija je predstavljala priliku da se cuju razlicita mišljenja o buducnost civilnog sektora u Crnoj Gori.


U organizaciji CEDEM-a, a uz podršku njemačke fondacije Konrad Adenauer održan je dvodnevni seminar za studente crnogorskih fakulteta društvenih nauka, na temu Crna Gora u procesu euro-atlantskih integracija. Seminar su otvorili: gdin. Nenad Koprivica, izvršni direktor CEDEM-a i gda. Sanija Šljivančanin, Fondacija Konrad-Adenauer.

Predavaci su bili: gda. Ana Vukadinović, šefica Sekretarijata za evropske integracije; gdin. Clive Rumbold, predstavnik Delegacije Evropske Komisije u Crnoj Gori; NJ.E. G-din. Petar Turčinović, Ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori; Mr Ivana Vojinović, analitičar Instituta za strateške studije i projekcije; Prof. Dr Lidija Cehulić, Fakultet političkih nauka, Zagreb; mr Savo Kentera, generalni sekretar Euro-atlantskog kluba Crne Gore.


U organizaciji CEDEM-a, a uz podršku francuske fondacije Robert Šuman i njemacke fondacije Konrad Adenauer , održana je konferencija na kojoj su ucestvovali predstavnici diplomatskog kora, državnih organa, profesori crnogorskih fakulteta i predstavnici crnogorskih NVO-a, na temu : Crna Gora na putu ka Evropskoj Uniji – ogranicenja i izazovi.

Seminar su otvorili: g-din Srdan Darmanovic, predsjednik CEDEM-a, g-da Pascale Joannin, direktorica fondacije Robert Šuman i g-da Claudia Crawford, predstavnica fondacije Konrad Adenauer za Srbiju i Crnu Goru.


U organizaciji CEDEM-a, uz podršku Fondacije Institut za otvoreno društvo, održana je konferencija na temu: Crna Gora na putu ka bijeloj Šengen listi – monitoring Mape puta. Konferenciju su otvorili: Prof. dr Srđan Darmanović, predsjednik CEDEM-a; Ivan Brajović, ministar unutrašnjih poslova i javne uprave u Vladi Crne Gore i Tamara Srzentić, predstavnica Fondacije Institut za otvoreno društvo.


U organizaciji CEDEM-a i njemačke fondacije Konrad Adenauer održan je seminar na temu: Crna Gora u procesu evropskih i evro - atlantskih integracija.

Predavači na skupu su bili: Clive Rumbold, Delegacija Evropske Komisije u Crnoj Gori, Vanja Grgurović, pomoćnica ministra za prevođenje, informatičku podršku i komunikacije u Ministarstvu za evropske integracije, prof. dr Tanja Miščević, Fakultet političkih nauka, Beograd i dr Amadeo Watkins, UK Defense Academy.

Učesnici na seminaru su bili studenti Pravnog, Ekonomskog, Fakulteta Političkih nauka iz Podgorice i stipendisti fondacije Konrad Adenauer.