Bezbjednost i odbrana

Bezbjednost je jedan od najvažnijih preduslova za ostvarivanje demokratije, vladavine prava i ljudskih prava. CEDEM se bavi monitoringom reforme sektora bezbjednosti kao i međunarodnom i regionalnom bezbjednosnom dinamikom, s posebnim naglaskom na Crnu Goru. Na temelju vlastitih istraživanja objavljuju se analize i preporuke namijenjene poslanicima, vladinim zvaničnicima, državnoj upravi, zaposlenima u bezbjednosnim institucijama, civilnom društvu itd.

U okviru ovog Odjeljenja realizovana su dva regionalna projekta. Prvi je „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za mapiranje i monitoring reforme sektora bezbjednosti 2008-2011“, čiji rezultati su publikacije i izvještaji u različitim oblastima reforme (transparentnost, demokratska kontrola i nadzor, zastupljenost itd). Takođe, CEDEM je zahvaljujući ovom projektu postao jedan od 7 članova regionalnog Konzorcijuma nezavisnih istraživačkih centara Zapadnog Balkana. CEDEM je realizovao i drugi istraživački projekat regionalnog Konzorcijuma nezavisnih istraživačkih centara Zapadnog Balkana, u saradnji sa Norveškim institutom za međunarodne odnose (NUPI) iz Osla: „Do koje mjere je bezbjednosna zajednica izgrađena na Zapadnom Balkanu?“


 

presMATRA EUINFODanas je u EU info Centru održana prezentacija projekta Izgradnja kapaciteta za jačanje crnogorskog sistema regulisanja azila i iregularnih migracija, koju CEDEM realizuje u saradnji sa Holandskim centrom za izbjeglice, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu, kroz MATRA program.


tribinaBeraneCentar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM je, u saradnji sa NVO "Spona", Berane organizovao javnu debatu "Za ili protiv ulaska Crne Gore u NATO" sa ciljem pospješivanja otvorenog dijaloga kao najefiksnijeg mehanizma podizanja građanske svijesti o pitanju NATO integracija Crne Gore. Tribina je održana 30. oktobra u zgradi Polimskog muzeja u Beranama.