Posljednje aktivnosti

 • Predstavljeni rezultati istraživanja "Dječje prosjačenje u Crnoj Gori - ključni nalazi i preporuke"

  14 novembar 2017

  Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM je danas u EU Info centru predstavio rezultate istraživanja "Dječje prosjačenje u Crnoj Gori - ključni nalazi i preporuke". Istraživanje je CEDEM realizovao u saradnji sa njemačkom organizacijom HELP, u periodu od 25. do 30. septembra 2017. godine u šest crnogorskih opština: Berane, Bijelo Polje, Podgorica, Nikšić, Bar i Tivat.
  Cilj sprovedenog istraživanja je adekvatna procjena potreba i problema ključnih aktera koji se bave zaštitom djece od zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja, delikvencije, eksploatacije i trgovine ljudima, a sve uz set preporuka za suzbijanje specifičnog problema - problema dječjeg prosjačenja.

  Ovo istraživanje predstavlja dio projekta „Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa“ koji sprovodi Help, u saradnji sa CEDEM-om, Romskim obrazovnim fondom i Crvenim krstom Crne Gore, uz podršku Evropske unije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

  Istraživanje možete preuzeti ovdje.

  Opširnije
 • Završen program obuke za osobe sa invaliditetom

  02 novembar 2017

  CEDEM, u partnerstvu sa Centrom za prevođenjem i strane jezike Double L i Institutom za medije Crne Gore, sprovodi projekat "Usavršavanjem i zapošljavanjem do socijalne inkluzije" koji je finansiran od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

  U okviru istoimenog projekta, CEDEM je u periodu 30.10-01.11.2017.godine organizovao obuku o značaju uloge civilnog sektora u razvoju društva i osnaživanju poštovanja ljudskih prava. Obuku je pohađalo ukupno 10 osoba sa invaliditetom.

  Opširnije
 • Održan drugi radni sastanak u okviru projekta “Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori”.

  27 oktobar 2017

  Centar za demokratiju i ljudska prava održao je drugi radni sastanak u okviru projekta “Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori”. Sastanak je održan, 27. oktobra 2017. godine, u Ulcinju.
  Radnom sastanku su ispred institucija pravosuđa prisustvovali gospođa Feriha Muratović, rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju i gospođica Hasira Bećović, PR Osnovnog suda u Ulcinju. Ispred medija su prisustvovali predstavnici mreže - TV Teuta, TV Vijesti, radio Ulcinj, portal UL-info, kao i predstavnik organizacije MogUL.

  Ocijenjeno je da je ovakva vrsta sastanaka i više nego potrebna, imajući u vidu zainteresivanost građana za rad i nadležnosti pravosudnih institucija na lokalnom nivou, ali i dalje mišljenje da su iste zatvorene za javnost. Donešenjem zakonskih akata o Osnovnom sudu i Državnom tužilaštvu, od 2015. godine, otvorenost institucija pravosuđa je značajno poboljšana. Ipak, zaključeno je da ostaje veliki prostor za unapređenje zbog nedostatka inicijativa sa obije strane.

  Predloženo je nekoliko prijedloga, koji će se prevesti u inicijativeakti adresiranih na institucije pravosuđa, u kojima će CEDEM postupati kao medijator, imajući za rezultat bolje izvještavanja medija, kao i tačno i blagovremeno informisanju građana.

  Opširnije
 • NAJAVA: Radni sastanak predstavnika sistema pravosuđa i medija u Ulcinju

  26 oktobar 2017

  U okviru projekta "Jačanje uloge medija u unapređenju krivične pravde u Crnoj Gori", koji se realizuje u okviru programa Profesionalizacije medija u Crnoj Gori, CEDEM je započeo sa radnim sastancima. 
  U cilju jačanja odnosa medija i organizacija civilnog društva, sa jedne strane, i predstavnika sistema pravosuđa, sa druge strane, organizuje se drugi radni sastanak u Ulcinju, 27. oktobra u 11h
  Svrha radnih sastanaka je podsticanje dijaloga među navedenim akterima, posebno o korišćenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama u cilju poboljšanja kvaliteta i kredibiliteta medijskog izvještavanja o slučajevima krivičnog pravosuđa, istovremeno kreirajući sliku pravosudnih organa kao otvorenih i spremnih aktera za saradnju sa medijima i organizacijama civilnog društva. 
  Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori

 

Više

Obrazovanjem do socijalne inkluzije

 

Više

 

Istraživanja političkog javnog mnjenja

 

Više

Partneri