Posljednje aktivnosti

 • Predstavljen program za profesionalizaciju medija u Crnoj Gori

  20 april 2017

  Na konferenciji u EU info centru održanoj 19.04.2017. godine, ambasador EU u Crnoj Gori, Aivo Orav podsjetio je na to koliki značaj Evropska unija poklanja slobodi medija i izražavanja, naglasivši da ona čini osnovni princip svakog slobodnog društva, ali i ključni indikator spremnosti zemlje da postane dio Evropske unije.

  Prema njegovim riječima, svi mediji u Crnoj Gori trebalo bi da budu u poziciji da slobodno izvještavaju i da sami biraju uređivačku politiku. On je rekao i da se nada da će Program za profesionalizaciju medija u Crnoj Gori pomoći da se poboljšaju uslovi za kvalitetno novinarstvo.

  Korisnici projekata su Radio Televizija Crne Gore (RTCG) u saradnji sa Evropskom radiodifuznom unijom (EBU), Televizija Vijesti u saradnji sa Mrežom za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u saradnji sa TV Prva i Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) u saradnji sa Balkanskom mrežom za istraživačko novinarstvo (BIRN.

  Projektna menadžerka Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Marija Vuksanović, pojasnila je da CEDEM zajednički realizuje projekat sa TV Prva „Jačanje uloge medija u unpređivanju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“.

  „Naš projekat nosi tematsku specifičnost, jer ćemo se mi baviti krivičnim pravosuđem i organizovanim kriminalom i korupcijom i nastojaćemo da ovu oblast približimo građanima“, pojasnila je Vuksanović.

  Ona je navela da će CEDEM i TV Prva u narednih 18 mjeseci pokušati da izgrade kapacitete prevashodno predstavnika lokalnih medija sa primjenom standarda i etičkih smjernica u vezi sa izvještavanjem u krivičnom pravosuđu.

  „Istovremeno, nastojaćemo da informišemo građane šta treba da očekuju od odgovornog i profesionalnog novinara“, rekla je Vuksanović navodeći da je cilj projekta i da afirmišu saradnju između NVO i medija i da uključe građane u izvještavanje o krivičnom pravosuđu.

  Ona je dodala da će se projekat realizovati emitovanjem pet dokumeteraca, koji će biti prikazani od septembra ove godine i koji će doprinijeti većoj vidljivosti i razumijevanju te teme.

  Opširnije
 • CEDEM objavio studiju praktične politike

  19 mart 2017

  U okviru projekta "Izgradimo održive rezultate u borbi protiv trgovine ljudima" podržanog od strane Kanadske ambasade u Beogradu, CEDEM je objavio studiju praktične politike "DJEČJE PROSJAČENJE U CRNOJ GORI - pregled zakonodavstva i prakse, sa preporukama za unaprjeđenje borbe protiv ekonomske eksploatacije djece".

  Publikaciju možete preuzeti ovdje.

  Opširnije
 • CEDEM učestvuje na Četvrtom regionalnom forumu vladavine prava za Jugoistočnu Evropu

  17 mart 2017

  Direktorica CEDEM-a, Milena Bešić, učestvuje na Četvrtom regionalnom forumu vladavine prava za Jugoistočnu Evropu, koji se održava 17. i 18. marta 2017. godine u Tirani.

  Cilj Foruma je promovisanje sprovođenja Evropske konvencije o ljudskim pravima u regionu, zatim pružanje podrške regionalnoj saradnji u daljem razvoju vladavine prava i ljudskih prava, kao i pružanje pomoći u procesu integracije regiona u EU.

  Tema Foruma je sloboda izražavanja i njena povezanost sa pravom na privatnost i pravom na pravično suđenje.
  Na Forumu se posebno ističu pitanja u vezi sa slobodom izražavanja i pravosuđem, medijskim izvještavanjem o sudskim stvarima, kao i govorom mržnje na internetu, u politici i u medijima.

  Forum organizuju AIRE Centar i Civil Rights Defenders, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije, Vlade Švedske, Savjeta za regionalnu saradnju i GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

  Opširnije
 • CEDEM na konferenciji: Budućnost evropskog sistema azila i migracija

  03 mart 2017

  CEDEM-ova projektna menadžerka, Marija Vuksanović učestvovala je na konferenciji održanoj u Beogradu, od 1-3. marta, posvećenoj evropskim politikama azila i upravljanju migracijama, posebno u kontekstu aktuelnih bezbjednosnih i integracionih izazova. Konferencija je organizovana od strane Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (Asylum Protection Center), uz podršku Centralno-evropske inicijative (Central European Initiative).

  Učesnici/e konferencije su bili praktičari i analitičari javnih politika iz EU i zemalja Zapadnog Balkana.

  Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

 

Obrazovanjem do socijalne inkluzije

 

Više

 

Istraživanja političkog javnog mnjenja

 

Više

Partneri