Posljednje aktivnosti

 • CEDEM objavio Vodič kroz službe bezbjednosti

  22 februar 2017

  Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) objavio publikaciju Vodič kroz službe bezbjednosti, pripremljenog u okviru projekta "Mladi u procesu reforme sektora bezbjednosti Crne Gore" podržanog od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

  Vodič je podijeljen učesnicima/ama škole "Povećavanje informisanosti i znanja mladih o sektoru bezbjednosti", a isti možete preuzeti ovdje.

  Opširnije
 • CEDEM organizovao školu "Povećavanje informisanosti i znanja mladih o sektoru bezbjednosti"

  22 februar 2017

  Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) je 16/18. februara 2017. godine u Bečićima, hotelu Queen of Montenegro organizovao školu "Povećavanje informisanosti i znanja mladih o sektoru bezbjednosti".

  Cilj škole je bio da doprinese poboljšanju nivoa informisanosti i unaprjeđenju znanja mladih o položaju i učešću mladih u sektoru bezbjednosti. Takođe, ova škola je usmjerena na širenje znanja kod mladih ljudi o reformi i demokratskoj kontroli sektora bezbjednosti, sa ciljem boljeg razumijevanja ove tematike.

  Školi je prisustvovalo 20 predstavnika/ca političkih partija, studenata/kinja i pripravnika/ca zaposlenih u državnim institucijama.

  Škola je organizovana u okviru projekta "Mladi u procesu reforme sektora bezbjednosti Crne Gore" podržanog od Komsije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

  Opširnije
 • Radionica: „Jačanje kapaciteta predstavnika/ca institucija, medija i nevladinih organizacija za djelovanje u oblasti borbe protiv trgovine ljudima”

  20 februar 2017

  U organizaciji CEDEM-a i Crnogorskoj ženskog lobija, u Bečićima je od 17/18. februara održana druga radionica za institucije, NVO i medije u okviru projekta "Izgradimo održive rezultate u borbi prrotiv trgovine ljudima" podržanog od strane Ambasade Kanade u Beogradu. Radionica je imala za cilj da doprinese jačanju kapaciteta predstavnika ključnih institucija – potpisnica Memoranduma o saradnji – za kvalitetnije prepoznavanje i postupanje sa žrtvama trafikinga, naročito sa maloljetnim licima koja uživaju posebnu zaštitu. Pored organizatora i učesnika, radionici su prisustvovale i predavačice iz NVO Atina iz Beograda, Jelena Hrnjak i Marija Cvejić, kao i predstavnici Kanadske ambasade, Brian Ebel i Vladan Miladinovic.

  Opširnije
 • Sastanak sa zamjenicom generalnog direktora Evropske službe za vanjsko djelovanje

  09 februar 2017

  Predstavnica CEDEM-a, Marija Vuksanović prisustvovala je sastanku sa Angelinom Eichhorst, zamjenicom direktora Evropske službe za vanjsko djelovanje i direktorkom za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku.
  Sastanak je održan danas u prostorijama Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, sa ciljem da se podstakne dijalog između predstavnika Evropske unije i organizacija civilnog društva o pitanjima koja su ključna za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, uključujući političku situaciju u zemlji, institucionalne reforme i poštovanje ljudskih prava.

  Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

 

Obrazovanjem do socijalne inkluzije

 

Više

 

Istraživanja političkog javnog mnjenja

 

Više

Partneri