Cart

Dvodnevna obuka-" Standardi, metode i tehnike istraživačkog procesa u primjeni na lokalnom nivou uz poštovanje medijske etike" (Hotel Aurel, 02. novembar 2018.)

petak, 02 novembar 2018