Social inclusion is a process that allows those who are at risk of poverty and social exclusion to gain the opportunities and resources needed for full participation in economic, social and cultural life, and to achieve the prosperity and living standards that are considered acceptable in the society where they are living. Social inclusion ensures greater citizen participation in making decisions that affect their lives and the realization of basic rights.

In October 2011 CEDEM was elected as a national partner organization of the Open Society Institute (OSI) in Budapest for the implementation of the "PGF Montenegro", which was aimed to strengthen the capacity of Roma NGOs and members of the RAE community to write proposals and project cycle management, with special emphasis on projects funded by the European Union. In addition, the CEDEM Social Inclusion Department implemented the project of inclusion of RAE population in three municipalities in Montenegro. The aim of the project was to improve the economic status and living conditions for the target population, through active recruitment and improvement of infrastructure in Roma settlements.


Centar za demokratiju i ljudska prava od 1999. godine osniva svoje posebno Odjeljenje za empirijska istraživanja. Već duže od jedne decenije, empirijsko Odjeljenje CEDEM-a sprovodi i u javnosti predstavlja brojna istraživanja različitih društvenih i političkih fenomena u Crnoj Gori: indeks demokratije, vrijednosne orijentacije i etnička ditanca, istraživanja o diskriminaciji, percepcija korupcije, medijske slobode itd. 

U dosadašnjem radu, posebno treba izdvojiti istraživanja Političkog javnog mnjenja Crne Gore, koja CEDEM bez prekida sprovodi od 1999. godine, stvarajući na taj način cjelovit empirijski presjek strukture Političkog javnog mnjenja Crne Gore. Pored ispitivanja standardnih kriterijuma političkog javnog mnjenja (povjerenje građana u institucije sistema, Vladu, političke/javne ličnosti, političke partije, medije), nerijetko su u fokusu naših istraživanja prisutna i pojedina aktuelna pitanja domaćeg političkog života (kao što su stavovi građana prema članstvu Crne Gore u EU i u NATO i sl.).


Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svakom pripadaju sva prava i slobode, bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje kože, pola/roda, jezika, religije, političkog i/ili svakog drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porijekla, imovine, rođenja ili drugih svojstava.

U ovoj oblasti CEDEM djeluje od osnivanja 1999. godine, organizovanjem mnogih treninga, seminara i radionica, u namjeri da osnaži poštovanje ljudskih prava u Crnoj Gori (namijenjenih) prema svim akterima crnogorskog društva: predstavicima javne uprave, civilnog društva, studentima itd. CEDEM je uradio i Prvi nacrt Zakona o borbi protiv diskriminacije 2005. godine, posle čega su uslijedili mnogi edukativni programi u ovoj oblasti. U toku je realizacija projekta „Aktivni monitoring ljudskih prava“, koji ima za cilj da pokaže na kojem su nivou zaštite pojedinačna ljudska prava u zemlji. 


Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava. Afirmacija principa jednakosti pred zakonom, kao jednog od temeljnih postulata pravne države i vladavine prava, primarni je zadatak Odjeljenja za Vladavinu prava.

CEDEM je prva nevladina organizacija u Crnoj Gori koja je organizovala seminare o međunarodnim i pravnim standardima Evropske unije. Od 1999. godine do danas, preko 900 advokata, sudija, tužilaca i ostalih državnih službenika, učestvovalo je u našim programima obuke. Odjeljenje za vladavinu prava izrađuje predloge zakona i predloge izmjena i dopuna zakona; organizuje okrugle stolove i seminare za predstavnike pravosudnih organa; obavlja monitoring sudskih postupaka; priprema, objavljuje i distribuira stručne publikacije, što za krajnji cilj ima podsticanje odgovornog, profesionalnog, efikasnog i transparentnog pravosuđa u Crnoj Gori.


Security is one of the most important preconditions for the realization of democracy, rule of law and human rights. CEDEM deals with monitoring security sector reform as well as international and regional security dynamics, with special focus on Montenegro. Based on research findings, CEDEM publishes analysis and recommendations addressed to lawmakers, government officials, representatives of security institutions, civil society, etc.

Within this department, CEDEM implemented two regional projects. "Civil Society Capacity Building for Mapping and Monitoring Security Sector Reform in the Western Balkans 2008-2011" produced publications and reports in various areas of security sector reform (transparency, democratic control and oversight, representation, etc.). CEDEM has become one of the seven members of a regional consortium of independent research centers in Western Balkans, and with the cooperation of this consortium and the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) from Oslo, CEDEM implemented a second research project - "To what extent is a security community being built in the Western Balkans?"


Evropska integracija Zapadnog Balkana ostaje jedan od posljednjih izazova izgradnje demokratske i ujedinjene Evrope. Perspektive integracija u EU i u NATO - moćan su pokretač reformi, ekonomskog prosperiteta i vladavine prava. One znače učešće za stolom evropskog odlučivanja i garanciju bezbjednosti.

CEDEM je prepoznat kao organizacija koja promoviše evroatlantske vrijednosti. Jedna od aktivnosti u tom smislu jeste pisanje predloga praktične politike (policy paper) i sažetka predloga praktične politike (policy brief) o NATO integraciji Crne Gore. Takođe, već više godina, CEDEM u saradnji sa njemačkom fondacijom Konrad Adenauer i francuskom Robert Schuman, organizuje regionalne konferencije na temu Evropska integracija Zapadnog Balkana – ograničenja i izazovi, kojoj prisustvuju visoki zvaničnici, predstavnici međunarodnih organizacija i diplomatskog kora, kao i akademske zajednice, civilnog sektora i medija. Predstavnici CEDEM-a često su i organizatori i učesnici brojnih okruglih stolova, prezentacija i javnih debata na ovu temu. Kroz ovaj program CEDEM uspješno realizuje i edukativni ciklus o EU, namijenjen najboljim studentima društvenih fakulteta.