pdf.png Političko javno mnjenje, avgust 2020.

Download

Created
Size
Downloads
2020-08-13
6 MB
3,545
pdf.png Politička i građanska participacija mladih u Crnoj Gori

Download

Created
Size
Downloads
2020-02-05
3.22 MB
2,469
pdf.png Političko javno mnjenje- Decembar 2019.

Download

Created
Size
Downloads
2019-12-13
755.94 KB
4,613
pdf.png Etnička distanca u Crnoj Gori, septembar 2019

Download

Created
Size
Downloads
2019-09-17
2.97 MB
2,365
pdf.png Političko javno mnjenje, jul 2019

Download

Created
Size
Downloads
2019-07-18
855.13 KB
6,076
pdf.png Političko javno mnjenje, decembar 2018

Download

Created
Size
Downloads
2018-12-12
1.35 MB
3,714
pdf.png Političko javno mnjenje, mart 2018

Download

Created
Size
Downloads
2018-04-10
847.31 KB
3,436
pdf.png Oblici, obrasci i stepen diskriminacije u Crnoj Gori - trendovi i analiza FINAL 2018.

Download

Created
Size
Downloads
2018-04-02
3.37 MB
1,079
pdf.png Političko javno mnjenje, decembar 2017

Download

Created
Size
Downloads
2018-01-11
2.37 MB
2,980
pdf.png Istraživanje političkog javnog mnjenja, jun 2017

Download

Created
Size
Downloads
2017-07-04
1.03 MB
3,119