pdf.png Političko javno mnjenje- Decembar 2019.

Download

Created
Size
Downloads
2019-12-13
755.94 KB
841
pdf.png Političko javno mnjenje, jul 2019

Download

Created
Size
Downloads
2019-07-18
855.13 KB
2,503
pdf.png Političko javno mnjenje, decembar 2018

Download

Created
Size
Downloads
2018-12-12
1.35 MB
1,816
pdf.png Političko javno mnjenje, mart 2018

Download

Created
Size
Downloads
2018-04-10
847.31 KB
1,418
pdf.png Političko javno mnjenje, decembar 2017

Download

Created
Size
Downloads
2018-01-11
2.37 MB
1,149
pdf.png Istraživanje političkog javnog mnjenja, jun 2017

Download

Created
Size
Downloads
2017-07-04
1.03 MB
1,329
pdf.png CEDEM decembar_fin

Download

Created
Size
Downloads
2016-12-21
981.63 KB
1,322
pdf.png cedem_jun06

Download

Created
Size
Downloads
2016-03-11
311 B
785
pdf.png Istraživanje političkog javnog mnjenja_nov.2015

Download

Created
Size
Downloads
2016-02-09
1.43 MB
1,400