social-entrepreneur-word-cloud-1"Socijalno preduzetništvo je jedan od mogućih izlaza iz krize u regionu, i zbog toga je veoma važno da vlade zemalja u regionu omoguće podsticajne uslove za razvoj socijalnog preduzetništva, da se podstakne veća saradnja sa poslovnim sektorom i da se nizom mjera poboljša konkurentnost socijalnih preduzeća". 

 

 


REzastita„Uprkos naporima koje država preduzima, socijalni položaj romske i egipćanske populacije u Crnoj Gori je i dalje nezadovoljavajući,  dok je po mišljenju pripadnika ove zajednice, pomoć koju država pruža nedovoljna u odnosu na probleme sa kojima se suočavaju“ – saopšteno je na okruglom stolu koji je organizovao CEDEM povodom predstavljanja studija o socijalnoj zaštiti i zapošljavanju RE populacije.


BRPI TiranaPredstavnik CEDEM-a, Elvis Beriša, učestvovao je na dvodnevnom regionalnom okruglom stolu u Tirani, 26-27 februara, na kojem je OEBS/ODIHR u okviru projekta Najbolje prakse za integraciju Roma (BPRI) prezentovao regionalni izvještaj o legalizaciji stanovanja, unaprjeđenju naselja i socijalnom stanovanju Roma u regiji Zapadnog Balkana.