etnicka coverCEDEM je danas održao konferenciju za novinare povodom predstavljanja rezultata istraživanja o etničkoj distanci. Koristeći provjerene, validne i verifikovane instrumete mjerenja, sproveli smo istraživanje koje ima za cilj da utvrdi stepen međuetničkog distanciranja u Crnoj Gori.