skupstinacgPredstavnica CEDEM-a, Marija Vuksanović učestvovala je na 36.  sjednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore, posvećenoj načinu određivanja predstavnika nevladinih organizacja u postupku izbora i imenovanja. Ovom prilikom, predstavnica CEDEM-a založila se za izmjene postojećeg normativnog okvira učešće predstavnika NVO u postupku izbora i imenovanja, a u cilju uspostavljanja jasnih, jednoobraznih i objektivnih kriterijuma, kako na strani predloženog kandidata i organizacije koja ga kandiduje, tako i na strani organizacija koje podržavaju predloženog kandidata.