Učesnici seminara su usvojili dolje navedene preporuke koje imaju za cilj olakšavanje implementaciji antidiskriminacionog zakonodavstva:

- Povećati budžet Institucije Zaštitnika ljudskih prava kako bi se obezbijedilo da Zaštitnik dobije adekvatna sredstva da bi mogao adekvatno primijeniti Zakon i izvršavati svoje nove funkcije predviđene ovim Zakonom i Zakonom o Zaštitniku. Finansijska nezavisnost Zaštitnika bi se trebala obezbijediti i garantovati u skladu sa međunarodnim standardima.

- Donijeti relevantne podzakonske akte propisane Zakonom u roku predviđenom za to.

-Pojačati monitoring implementacije Zakona o zabrani diskriminacije i drugih relevantnih zakona.

- Obezbijediti obuku o antidiskriminacionom zakonodavstvu i novinama koje ono donosi za: Instituciju Zaštitnika ljudskih prava, državne službenike, policiju, sudije, tužioce, civilni sektor. Pored toga, za zaposlene u Instituciji Zaštitnika ljudskih prava kao mehanizma za sprečavanje diskriminacije je potrebno obezbijediti posebnu obuku o njihovoj ulozi zasnovanoj na novom antidiskriminacionom zakonodavstvu kao i trening za trenere kako bi oni mogli dalje obučavati druge relevantne aktere.

-Povećati nivo svijesti građana o pojavi diskriminacije i osnaživanje žrtava diskriminacije da pokreću procedure za zaštitu svojih prava i pružiti odgovarajuće mjere za različite zajednice.

- Obezbijediti obuku o pitanjima diskriminacije i za privatne kompanije.

-Razviti Priručnik/komentar za implementaciju Zakona.

-Izvršiti analizu usklađenosti Zakona sa međunarodnim standardima i razmotriti moguće preporuke za direktno primjenjivanje međunarodnih ugovora u skladu sa članom 9 Ustava Crne Gore, kako bi se prevazišli postojeći nedostaci Zakona.


grafik4Istraživanje "Političko javno mnjenje - oktobar 2010", podržano od Ambasade Norveške, realizovano je u 16 crnogorskih opština. U istraživanju je učestvovalo 1004 ispitanika. Rezultate istraživanja možete pogledati u fajlu.


-Report on Montenegro-

                 The project “Developing brain gain policies in the Western Balkans” is coordinated by Group 484 from Belgrade and is being carried in 5 countries, simultaneously (Serbia, Macedonia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and Albania). It is funded by the Balkan Trust for Democracy. In the first phase the report based on the interviews with stake-holders took place, along with the desk research and the review of existing policies in this field. The first phase is being concluded with the publishing of this report.


Predstavljamo CEDEM-ov Policy Brief o evro-atlantskim integracijama Crne Gore, koji je realizovan uz podrsku Instituta za otvoreno drustvo iz Budimpeste.


Istraživanje javnog mnjenja o stavovima građana Crne Gore o NATO integracijama CEDEM je realizovao u 16 crnogorskih opština. U istraživanju je učestvovalo 1026 ispitanika. Rezultate istraživanje pogledajte u fajlu.


Istraživanje javnog mnjenja o diskriminaciji u Crnoj Gori CEDEM je realizovao od 09. do 16. aprila 2010. godine. U istraživanju je učestvovalo 799 ispitanika iz 18 opština. Rezultate istraživanje pogledajte u fajlu.