Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM poziva sve zainteresovane građane sa teritorije opštine Nikšić da učestvuju u info sesiji o Etičkom kodeksu novinara Crne Gore, koja će se održati 20. aprila u 12h u hotelu Onogošt.

Svrha info sesija je informisanje građana o projektu i promovisanje Etičkog kodeksa novinara Crne Gore, kako bi se informisali o ključnim principima koji se trebaju poštovati
prilikom objavljivanja medijskog sadržaja.

Ovaj događaj će biti i prilika da se građani, pored upoznavanja sa etičkim standardima u medijima, informišu na koje načine mogu koristiti regulatorna tijela i kako zaštiti svojih prava.

Pored predstavnika TV PRVA i CEDEM-a, sesiji će prisustvovati advokatica Vesna Cimbaljević koja bi sa pravnog aspekta upoznati građane sa procesom korišćenja svog prava.

Info sesija se organizuju u okviru projekta „Jačanje uloge medije u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“ a pored Nikšića, biće organizovane u Podgorici i Beranama.


U okviru projekta "Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori", TV Prva u saradnji sa CEDEM-om počinje sa emitovanjem dokumentaraca u cilju podizanja svijesti javnosti o funkcionisanju krivičnog pravosuđa kroz serijal PROCES.

Projekat ima za cilj da doprinese jačanju kapaciteta medija u Crnoj Gori za izvještavanje o krivičnom pravosuđu, kroz povečanje kvaliteta i vjerodostojnosti istraživačkog novinarstva u ovoj oblasti.

Odlazak kući: Film o nasilju o porodici prikazuje kako je biti žrtva nasilja u porodici, probleme sa kojima se susreće i na koji način relevantne institucije i organizacije odgovaraju ovom zadatku. Film se bavi funkcionisanjem sistema, iz ugla žrtve, i na koji način policija, Centar za socijalni rad i organizacije koje se bave pitanjem nasilja u porodici mogu pomoći u ovom slučaju. Najavu filma možete pogledati na sledećem linku, dok premijerno emitovanje je u subotu, 7. aprila 2018. godine u 17h na TV Prva.

Projekat “Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori" finansiran je od strane EU.


CEDEM je, na današnjoj konferenciji za medije, objavio rezultate istraživanja političkog javnog mnjenja Crne Gore, koje je sprovedeno u periodu od 20. do 28. marta ove godine.

Istraživanje obuhvata stavove građana o aktuelnim društveno-političkim pitanjima, sa posebnimakcentom na predstojeće predsjedničke izbore. U istraživanju je učestovovalo 1004 ispitanika.

Rezultate istraživanja je predstavila Milena Bešić, direktorica CEDEM-a.

Istraživanje je podržano od strane NATO's Public Diplomacy Division - Engagements Section.

Rezultate istraživanja mozete preuzeti ovdje.