Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM poziva sve zainteresovane građane sa teritorije opštine Nikšić da učestvuju u info sesiji o Etičkom kodeksu novinara Crne Gore, koja će se održati 20. aprila u 12h u hotelu Onogošt.

Svrha info sesija je informisanje građana o projektu i promovisanje Etičkog kodeksa novinara Crne Gore, kako bi se informisali o ključnim principima koji se trebaju poštovati
prilikom objavljivanja medijskog sadržaja.

Ovaj događaj će biti i prilika da se građani, pored upoznavanja sa etičkim standardima u medijima, informišu na koje načine mogu koristiti regulatorna tijela i kako zaštiti svojih prava.

Pored predstavnika TV PRVA i CEDEM-a, sesiji će prisustvovati advokatica Vesna Cimbaljević koja bi sa pravnog aspekta upoznati građane sa procesom korišćenja svog prava.

Info sesija se organizuju u okviru projekta „Jačanje uloge medije u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“ a pored Nikšića, biće organizovane u Podgorici i Beranama.