Uslijed nedostatka adekvatnog informisanja građana o etičkim standardima pri pisanju i objavljivanju medijskog sadržaja, organizovane su info sesije o Etičkom kodeksu novinara Crne Gore, u Nikšiću, Podgorici i Baru.

Imajući u vidu da se nerijetko objavljuju medijski sadržaji koji krše ili ugrožavaju prava građana, info sesije su bile usmjerene na informisanje građana o ključnim principima Kodeksa koji se trebaju poštovati prilikom objavljivanja medijskog sadržaja. Građani su imali priliku da, pored upoznavanja sa etičkim standardima u medijima, saznaju na koje načine mogu koristiti regulatorna tijela i kako zaštiti svojih prava.

Pored Gordane Đuračić, urednice TV PRVA, i Marka Pejovića, projektnog koodinatora CEDEM-a, sesijama je prisustvovala advokatica Vesna Cimbaljević koja je sa pravnog aspekta upoznala građane sa procesom korišćenja svog prava, ali i sa dosadašnjim iskustvom prilikom sudskih procesa u ovoj oblasti.

Info sesije organizuje Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM, u saradnji sa TV PRVA, u okviru projekta „Jačanje uloge medije u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“.


Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM poziva sve zainteresovane građane sa teritorije grada Podgorice da učestvuju u info sesiji o Etičkom kodeksu novinara Crne Gore, koja će se održati 11. maja u 10h na Fakultetu političkih nauka (sala II).

Svrha info sesija je informisanje građana o projektu i promovisanje Etičkog kodeksa novinara Crne Gore, kako bi se informisali o ključnim principima koji se trebaju poštovati
prilikom objavljivanja medijskog sadržaja.

Ovaj događaj će biti i prilika da se građani, pored upoznavanja sa etičkim standardima u medijima, informišu na koje načine mogu koristiti regulatorna tijela i kako zaštiti svojih prava.

Pored predstavnika TV PRVA i CEDEM-a, sesiji će prisustvovati advokatica Vesna Cimbaljević koja bi sa pravnog aspekta upoznati građane sa procesom korišćenja svog prava.

Info sesija se organizuju u okviru projekta „Jačanje uloge medije u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori“. Pored Podgorice, info sesija je održanau Nikšiću, a biće organizovana i u Beranama.