Posljednje aktivnosti

 • Pravosudna saradnja ključna u borbi protiv organizovanog kriminala

  20 septembar 2018

  CEDEM je 19. septembra u hotelu CentreVille organizovao nacionalnu konferenciju "Regionalna pravosudna saradnja: dostignuća i buduće perspektive" u okviru projekta "Jačanje regionalne pravosudne saradnje kroz multisektorski pristup" koji je podržan od strane Programa za vladavinu prava Jugoistočne Evrope Konrad Adenauer fondacije.

  G-đa Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, je podsjetila da je u Izvještaju o napretku za Crnu Goru konstatovano da se sprovodi obuka sudija i državnih tužilaca, ali da je potrebno, kako je ukazala, usvojiti program obuke u oblasti pravosdune saradnje u krivičnim stvarima.

  „Imajući u vidu da je u aprilu usvojen program obuka u okviru projekta EUROL 2, Crna Gora je učinila značajan pomak za unaprijeđenje znanja sudija i njihovih saradnika u ovoj oblasti. Sudije i državni tužioci, kao stožeri pravosudne saradnje, moraju održavati uzajamno povjerenje u prekograničnim predmetima i dobru volju za rješavanje svih izazova koji mogu nastati u postupku pružanja međunarodne pravne pomoći sa susjednim državama i članicama Evropske unije“, poručila je Medenica.

  Prema njenim riječima, u cilju pružanja nabrže i najšire moguće pravne pomoći u krivičnim stvarima, sudstvo je pružilo doprinos u procesu kreiranja nacionalnog normativnog okvira sa državama članicama EU, kroz aktivno učešće u radnim tijelima.

  „Posebno ističem da je sustvo proaktivno djelovalo na planu pravosudne saradnje i blagovremeno primjetilo da će primjena pravnih instrumenata EU u ovoj oblasti biti poseban izazov za sudije i da će se povećati njihov rad, zbog čega su nam potrebne dodatne obuke o pravnoj pomoći, kako u građanskom, tako i u krivičnom dijelu predmeta koji su pred sudovima“, navela je Medenica.

  Direktorica CEDEM-a, Milena Bešić, kazala je da su efikasna međunarodna saradnja i uzajmna pravna pomoć preduslov za brze i djelotvorne postupke u složenimn krivičnim predmetima, pogotovo kada, kako je navela, imaju transnacionalni element.

  „Evidentno je da kriminalne grupacije, u svom djelovanju, teže tome da iskoriste razlike između pravnih sistema različih država, koristeći nedostatke efikasne koordinacije između različitih državnih službi, a često i činjenicu da neke zemlje nisu spremne da na određeni novi saradnje sa drugim državama“, istakla je Bešić.

  Ona je ocijenila da je Crna Gora pred zadatkom da, u procesu evropskih integracija za izmjene svog zakonodvano i instuticionalnog okvira, uz napore Ministarstva pravde, sudstva i državnog tužilaštva, osnaži sistem međunarodne pravosudne saradnje i pruži doprinos međunarodnom  sistemu vladavine prava.

  Šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope (SE) u Crnoj Gori, Angela Longo, podsjetila je da su zaštita i promocija ljudskih prava ključne aktivnosti SE, u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

  „Imamo dosta međusektorskih tijela koja se u Strazburu bave dijalogom između zemalja i unaprijeđenjem na principima i standardima koje promovišemo kao SE“, navela je Longo.

  Kako je navela, u SE vjeruju da su jaka tijela važna, jer njihov rad mora da bude održiv.

  „Želimo da reforme budu prave, da budu čvrste i da pomognu radu u budućnosti da se osnaži saradnja SE sa druigim organizacijama u okviru zemlje“, poručila je Longo.

  Ona je podsjetila da SE imnplementira nekoliko pravosudnih projekata u Crnoj Gori, navodeći da je pravna saradnja ključni element za više segmenata aktivnosti te organizacije.

  Šef Programa za vladavinu prava za Jugoistočnu Evropu u Konrad Adenauer fondaciji (KAS), Hartmut Rank, kazao je da Program vladavine prava ima za cilj da ubrza prihvatanje relevantnih standarda i zakonskih i u praksi.

  „Imamo sjedište u Bukureštu od 2006. godine. Od početka 2006.godine počeli smo saradnju sa CEDEM-om, i svake godine smo uspjevali, makar jednom godišnje, da dođemo u Podgoricu kako bismo razgovarali sa kolegama, sa pravnicima, na različitim seminarima. Ove godine počeli smo novi projekat koji se odnosi na regionalnu pravosudnu saradnju na Zapadnom Balkanu. Ovo je prvi u nizu događaja na tu temu“, naveo je Rank.

  Načelnica Direkcije za međunarodnu pravnu pomoć Direktorata za međunarodnu pravosudnu saradnju i projekte u Ministarstvu pravde, Snežana Maraš, kazala je da Crna Gora, kao država SE, teži i želi da pristupi EU.

  Ona je kazala da pravosudna saradnja u EU, osim kod postupanja u krivičnim gonjenjima, ide preko centralnih organa komununikacije, „a brojni instrumentima SE i EU je predviđena na način da se direktno komunicira između pravosudnih organa“.

  „Poenta je u neposredbnoj saradnji. Da bi ta saradnja bila valjana potrebno je da se ona oslanja na propise. Moje je viđenje, ukoliko želimo da dosegnemo standarde kojima težimo, da je obaveza u ovom momentu da poradimo na tome da poštujemo standarde koji su ugrađeni u naš sistem domaćeg zakonodvastva i međunarodnih ugovora, koji nas obavezuju da se striktno držimo obaveza kako bismo stvorili naviku da poštujemo propise kojima smo se obavezali“, istakla je Maraš.

  Predsjednica Upravnog odbora u Centru za obuku u sudstvu i državnom Tužilaštvu, Senka Danilović, podsjetila je da je sa obukama međunarodne saradnje nije se krenulo sa otvaranjem pregovora, nego ranije, prije 2015.godine.

  Ona je pojasnila da je obaveza Centra bila, u okviru Pregovaračkog poglavlja 24, da kreira kompletan program obuke koji će se odnositi na saradnju u građanskim i krivičnim stvarima.

  „Tako da smo, kroz projekat EUROL, prošle godine krenuli u kreiranje obimnog projekta koji je isključivo posvećen saradnji u građanskim, i krivičnim stvarima. Projekat je počeo na način da je u januaru angažovan ekspert, koji je boravio u Crnoj Gori i koji je priliku da razgovara sa svim sudijama i tužiocima u Crnoj Gori“, kazala je Danilović.

  Ona je kazala da je ideja Centra da se iz svih sudova i državnih tužilaštava, odrede po jedan sudija i državni tužilac koji će proći sve obuke, kako bi, kako je pojasnila, bili kontakt tačka „kad god se pojavi potreba za primjenom ovih istrumenata“.

  Danilović je ukazala da je prošle godine, u obukama koje je organizovao Centar, učestvovalo oko 1.800 učesnika, ove godine do 1.jula 1.200 učesnika.

  Projektni koordinator CEDEM-a, Ognjen Marković, kazao je da projekat Jačanje regionalne pravosudne saradnje kroz multuisektorski pristup sprovodi CEDEM, uz podršku Programa za vladavinu prava Jugoistočne Evrope KAS.

  „Cilj projekta jeste da okupimo predstavnike sudstva, tužilaštva i organizacija civilnog društva, koji se bave vladavinom prava, kako bi razmotrili nova rješenja za unaprijeđenje pravosudne saradnje u krivičnim stvarima. Svjesni smo činjenice da kriminalne grupe djeluju van granica jedne države, tako da te granice ne bi trebale biti prepreka za rješavanje tog problema“, naveo je Marković.

  On je kazao da u tom dijelu postoje određeni problemi, s obzirom da, kako je naveo, saradnja sudstva i tužilaštva često zna da bude spora i inertna, „a sa druge strane, kriminalne grupe koje djeluju između više država koriste napredne tehnologije te tu dolazi do problema“.

  „Pretežno istražni organi, kad treba da nađu počinice krivičnih djela, treba da traže dokaze i vangranica određen države“, dodao je Marković.

  Na konferenciji su govorili pravni ekspert Milorad Marković, sutkinja Višeg suda u Podgorici Evica DURUTOVIĆ, direktor Pravnog odjeljenja, Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) Bojan BOŽOVIĆ, zamjenica vođe tima“EURoL II (Podrška Evropske unije vladavini prava) Maria Grazia Benedetti, i EU Upućeni tužilac, “IPA 2017 Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu”, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)u Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije i Centru za međunarodnu pravnu saradnju (CILC), Silvij Šinkovec, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković i državna tužiteljka za vezu sa Evropskom jedinicom za pravosudnu saradnju (EUROJUST) Jelena Đaletić.

  Izvor:PR centar

  Opširnije
 • Objavljena lista odabranih učesnika studijskog putovanja po regionu

  27 avgust 2018

   

   

   

   

  Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM je u saradnji sa partnerima, Institutom za evropske poslove i Aarhaus info centrom, objavio poziv za učesnike studijskog putovanja. Poziv je bio namijenjen mladima uzrasta od 16 do 30 godina, koji su bivši, sadašnji ili budući članovi učeničkih ili studentskih parlamenata, da se do 26. avgusta prijave za studijsko putovanje, koje će od 3. do 20. septembra održati u Vranju, Prištini, Skadru i Baru.

  S tim u vezi objavljuje se lista odabranih učesnika koji će učestvovati na studijskom putovanju sa ciljem jačanje i promovisanje međukulturnog dijaloga, kroz podizanje svijesti o kulturnoj i jezičnoj raznolikosti, sprečavajući negativne stavove prema ljudima iz drugih društava.

  Lista odabranih učesnika se nalazi ovdje.

  Svi odabrani učesnici moraju potvrditi svoje prisustvo putem email adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., najkasnije do 28. avgusta u 15h.

  Projekat finansira Regionalna kancelarija za saradnju mladih-RYCO.

   

  *"Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa rezolucijom 1244 i mišljenjem MSP o kosovskoj deklaciji o nezavisnosti"

   

  Opširnije
 • Izvještaj nevladinih organizacija o iregularnim migracijama u Jugoistočnoj Evropi za 2017. godinu

  27 avgust 2018

  CEDEM je doprinio izradi Izvještaja nevladinih organizacija o iregularnim migracijama u Jugoistočnoj Evropi za 2017. godinu, koji je objavila Makednoska asocijacija mladih pravnika (MYLA). Izvještaj je nastao u okviru USAID projekta o zaštiti prava migranata i izbjeglica.

  Cijelu publikaciju možete preuzeti ovdje, a izvještaj koji se odnosi na Crnu Goru je dostupan od 72 do 88 strane.

  Opširnije
 • Objava poziva za učesnike, trenere i predavače u okviru projekta "Mladi mogu promijeniti budućnost"

  21 avgust 2018

   

  RYCO Logo Full Color Primary 3

  Centar za demokratiju i ljudska prava - CEDEM, u saradnji sa Institutom za evropske poslove (Srbija) i Aarhaus info centrom (Albanija), razvili su projekat “MLADI MOGU PROMIJENITI BUDUĆNOST” kako bi odgovorili na probleme i izazove u oblasti dijaloga i saradnje mladih u regionu.

  Svrha projekta je stvoriti podsticajni ambijent i doprinijeti međusobnom razumijevanju kroz saradnji mladih ljudi izgradnjom snažnih i dugotrajnih prijateljstava iz različitih etničkih grupa Zapadnog Balkana. Projekat će okupiti 20 mladih i entuzijastičnih predstavnika Učeničkih parlamenata iz Crne Gore, Srbije, Albanije i Kosova*.

  Opšti cilj je jačanje i promovisanje međukulturnog dijaloga kroz podizanje svijesti o kulturnoj i jezičnoj raznolikosti, sprečavajući negativni stavovi prema ljudima iz drugih društava.

  Studijsko putovanje će se održati od 3. do 20. septembra i ono predstavlja glavnu aktivnost projekta koja uključuje edukaciju crnogorsko-srpskog i albanskog jezika, radionice o temama vezanim za interkulturni dijalog, posjete javnim ustanovama, muzejima i društvenim događajima u Srbiji, Kosovu*, Albaniji i Crnoj Gori.

  S tim u vezi, CEDEM u saradnji sa partnerima, objavljuje četiri poziva i to:
  - Poziv za učesnike studijskog putovanja
  - Poziv za trenere na studijskom putovanju
  - Poziv za predavača albanskog jezika
  - Poziv za predavača crnogorsko-srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika

  Projekat je finansijski podržan od strane RYCO-a.

  *"Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa rezolucijom 1244 i mišljenjem MSP o kosovskoj deklaciji o nezavisnosti"

  Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori

 

Više

Obrazovanjem do socijalne inkluzije

 

Više

 

Istraživanja političkog javnog mnjenja

 

Više

Partneri