Posljednje aktivnosti

 • Održana treća obuka za zaposlene u instituciji Ombudsmana

  20 april 2018

  ​​CEDEM je, po treći put, organizovao trening za zaposlene u instituciji Ombudsmana, u okviru projekta "Jačanje institucionalnih kapaciteta za nadzor nad sektorom bezbjednosti" koji se sprovodi uz finansijsku podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori.

  Profesor na Mendel Univerzitetu, Fakultetu za regionalni razvoj i međunarodne studije u Brnu, gospodin Vladimir Đorđević, je održao predavanja na teme: 1) Nadležnosti institucije Ombudsmana Republike Češke, 2) Praktični primjeri rada ove institucije u pogledu kontrole rada policije, kao i 3) Evropeizacija bezbjednosnih struktura Republike Češke.

  Sa druge strane, gospodin Petar Stojanović, sudija Vrhovnog suda, pružio je analizu prava okrivljenog da prisustvuje radnjama u krivičnom postupku i pravna posljedica povrede ovog prava.

  Trening je zaključila gospođa Desanka Lopičić, sudija Ustavnog suda, čija tema je bila primjena člana 6 i 13 Evropske konvencije o ljudskim pravima, uz poseban osvrt na praktične primjere i presude.

  Opširnije
 • Konstruktivni dijalog predstavnika sistema pravosuđa i medija u Nikšiću

  19 april 2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Centar za demokratiju i ljudska prava, u saradnji sa TV PRVA,  održao je treći radni sastanak u okviru projekta “Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori”.

  Vjerujući da saradnja predstavnika sistema pravosuđa na lokalnom nivou, sa jedne strane i medija, civilnog sektora i aktivnih građana, sa druge strane, može dovesti do sinergije njihovih potencijala koje bi rezultiralo kvalitetnim izvještavanjem o krivičnom pravosuđu i adekvatnom informisanju javnosti opštine Nikšić, organizovan je radni sastanak, 18. aprila 2018. godine, u hotelu Onogošt, u Nikšiću.

  Svrha radnih sastanaka je podsticanje dijaloga među navedenim akterima, posebno o korišćenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama u cilju poboljšanja kvaliteta i kredibiliteta medijskog izvještavanja o slučajevima krivičnog pravosuđa, istovremeno kreirajući sliku pravosudnih organa kao otvorenih i spremnih aktera za saradnju sa medijima i organizacijama civilnog društva.

  Radnom sastanku su prisustvovali gospodin Stevo Šekarić, rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću i gospođica Svetlana Lalović, PR Osnovnog suda u Nikšiću. Ispred medija su prisustvovali predstavnici RTV Nikšić, Dnevnog lista DAN, nezavisnog dnevnika Vijesti, agencije Mina, Dnevnih novina, radija Crne Gore i dnevnog lista Pobjeda.

  Sastanak je protekao u veoma konstruktivnoj razmjeni mišljenja. Predstavnici instutucija pravosuđa su predstavili postojeće prakse i instrumente komunikacije sa medijima, dok su mediji govorili o saradnji sa navedenim institucijama. Konstatovano je da je saradnja PR tužilaštva i medija na visokom nivou i da je gospodin Šekarić uvijek dostupan medijima, u cilju boljeg izvještavanja medija o krivičnom pravosuđu. Sa druge strane, uspostavljen je kontakt između PR Osnovnog suda u Nikšiću i predstavnika medija.

  Ocijenjeno je da je da je potrebno raditi na povjerenju sa obije strane što bi rezultiralo poboljšanom saradnjom, ali i da je saradnja značajno poboljšana donošenjem novim zakonskih propisa 2015.godine. Imajući u vidu rok za davanje povratne informacije od strane pravosudnih institucija, koji je tri dana, predstavnici medija su predložili skraćivanje tog roka, ukoliko se radi o veoma aktuelnom događaju koji je pod lupom javnosti. Određeni broj novinara je naveo da se ubuduće izbjegava selektivnost pri davanju informacija i da svaki medij dobije identične informacije o određenom događaju, što bi rezultiralo smanjenjem špekulacija od strane novinara. Takođe, predstavnici sistema pravosuđa naglasili su važnost poznavanja terminologije, ali i nadležnosti određenih tijela, posebno imajući u vidu o događajima sa kojih novinari informišu sa lice mjesta.

  Opširnije
 • Poređenje projekcije izbornih rezultata i preliminarnih rezultata predsjedničkih izbora

  16 april 2018

  Poređenje projekcije izbornih rezultata i preliminarnih rezultata predsjedničkih izbora održanih juče, u Crnoj Gori.

  Rezultat se kreće u okvirima +/-3.1% statističke greške mjerenja.

  Opširnije
 • Održan drugi trening za zaposlene u instituciji Ombudsmana

  02 april 2018

  CEDEM je u okviru projekta "Jačanje institucionalnih kapaciteta Ombudsmana za nadzor nad sektorom bezbjednosti" organizovao drugi od tri treninga za zaposlene u instituciji Ombudsmana 26. i 27. marta u hotelu “Adria”, u Budvi. Osnovni cilj jeste osnaživanja kapaciteta Ombudsmana za vršenje nadzora nad sektorom bezbjednosti.

  Uvodna obraćanja su imali koordinatorka projekta, Dijana Delić, zatim predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, Aco Martinović, kao i profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu Crne Gore, Dražen Cerović.

  U okviru prvog dana treninga, g-din Cerović je govorio o odnosu institucije Ombudsmana i službi bezbjednosti, kao i o ovlašćenjima ove institucije u odnosu na lica lišena slobode i prokomjernu upotrebu sile od strane policije. G-din Martinović je govorio o organizaciji rada policije i njihovoj saradnji sa institucijom Ombudsmana.

  Tokom drugog dana treninga, g-din Martinović je govorio o nadzoru nad radom policije iz prakse Republike Hrvatske i preporukama za otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u djelovanju MUP-a. Za sami kraj, g-din Cerović je trening zaključio temom koja se tiče saradnje Ombudsmana i medija, te značaja koji ista ima u savremenom svijetu.

  Projekat je podržan od strane Ambasade Savezne Republike Njemačke u Crnoj Gori.

  Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3

Jačanje uloge medija u unapređenju krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori

 

Više

Obrazovanjem do socijalne inkluzije

 

Više

 

Istraživanja političkog javnog mnjenja

 

Više

Partneri