Vijesti

  • 1
  • 2
  • 3

Projekti

Medijski centar za izvještavanje o životnoj sredini

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), u saradnji sa RTV Pljevlja i organizacijom Green Home, započeo je sa sprovođenjem projekta Medijski centar za izvještavanje o životnoj sredini – NORTH

Opširnije

Multisektorskim pristupom za zaštitu prava i osnovnih sloboda lica sa invaliditetom!

Ovaj projekat ima za cilj davanje doprinosa većem poštovanju prava osoba sa invaliditetom i podizanje svijesti stručne i laičke javnosti o važnosti zaštite od diskriminacije osoba sa invaliditetom 

Opširnije

e-Demokratija: Građanska participacija u digitalnoj eri

Učešće građana je sastavni dio participativne demokratije, koje predstavlja demokratizaciju političkih odnosa nakon tranzicijskog perioda. Participativna demokratija omogućava trajno učešće građana u političkom procesu i doprinosi otvorenom i transparentnom radu izvršne i predstavničke vlasti.

Opširnije

Osnažimo sistem za društvo jednakih prava

Diskriminatorske prakse konsekventno dovode čitav politički poredak i društveni konsenzus u stanje nestabilnosti i neravnopravnosti, a kao rezultat potencijalni konflikti dugog trajanja mogu dovesti do različitih oblika dezintegracije. 

Opširnije

Partneri